Informatie voor verwijzers

Psychiatrie N3 werkt samen met de Huisartsengroepen van de wijken Dordrecht-Sterrenburg en Dordrecht-Stadpolders/Dubbeldam aan een laagdrempelig en samenhangend aanbod van psychiatrische en psychologische zorg met voldoende capaciteit voor deze wijken.

Psychiatrie N3 realiseert dit door de combinatie van 1e lijn consultatie, Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Psychiatrische 1e lijn consultatie

  • Face to Face consult: Patiënt wordt eenmalig door psychiater gezien;
  • Telefonisch consult: Telefonisch overleg huisarts en psychiater;
  • Geschreven consult: Digitaal overleg huisarts en psychiater.

Basis GGZ

De basis GGZ is gestart in november 2021.

Specialistische GGZ

Aanbod Specialistische GGZ.

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden.

Verwijsroute

Zowel Consultatie, Basis GGZ als Specialistische GGZ kunnen aangemeld worden in Ksyos. Dit kan zowel vanuit het huisartsen informatiesysteem/EPD als rechtstreeks in Ksyos. Na verwijzing nemen wij contact op met patiënt voor overleg en het maken van een afspraak.

Neem contact op Contact Psychiatrie N3
Noordhoevelaan 56
3319 CH Dordrecht
078 - 20 49 062
Neem contact op Contactformulier