Medewer­kers

Psychiatrie N3 is begin dit jaar gestart als een wijkgerichte zorginstelling voor GGZ. Psychiatrie N3 is opgericht door Adriaan Lemstra, psychiater en Wim Driesse, psycholoog.

Het doel is een multidisciplinair team te vormen van 8 tot 10 mensen wat voldoende breed is om een samenhangend zorgaanbod te realiseren in de wijken Sterrenburg, Stadspolders en Dubbeldam.

Met dit team willen we een prettige en stimulerende werkomgeving creëren met een balans tussen ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling en goede samenwerking en onderlinge afstemming, ook met de 1e lijn. Dat is de basis voor optimale patiëntenzorg in de wijk.

Op dit moment zijn we op zoek naar een GZ-psycholoog (zie Vacature) om de Basis GGZ op te starten en een bijdrage te leveren aan de SGGZ. We streven uiteindelijk naar minimaal twee mensen per discipline. Afhankelijk van de ontwikkeling en de vraag zijn dit op termijn ook de disciplines klinisch psycholoog en psychiatrisch verpleegkundige.

Drs. W.G.A. (Wim) Driesse Psycholoog
Drs. A. (Adriaan) Lemstra Psychiater BIG 49042670001
Neem contact op Contact Psychiatrie N3
Noordhoevelaan 56
3319 CH Dordrecht
078 - 20 49 062
Neem contact op Contactformulier