Basis GGZ

Basis GGZ is geschikt voor patiënten met enkelvoudige problematiek die kortdurend behandeling nodig hebben. De Basis GGZ is kortdurend, intake en behandeling worden in principe door dezelfde behandelaar gedaan. Sinds de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) per 1 januari 2022, vallen Basis GGZ en Specialistische GGZ onder dezelfde financiering, maar binnen het ZPM wordt wel geregistreerd of het wel of niet Basis GGZ is. Ook bij verwijzing blijft het daarom van belang aan te geven of het om Basis GGZ gaat.

Neem contact op Contact Psychiatrie N3
Noordhoevelaan 56
3319 CH Dordrecht
078 - 20 49 062
Neem contact op Contactformulier