OVER PSYCHIATRIE N3
Over Psychiatrie N3 Kwaliteit

Over Psychiatrie N3

Psychiatrie N3 is een kleinschalige zorginstelling die in april 2020 gestart is. Onze doelstelling is het bieden van psychiatrische en psychologische behandeling dicht bij de patiënt, wijkgericht, in goede samenwerking met de huisartsen. We werken samen met de huisartsen in de wijken Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenburg.  De naam Psychiatrie N3 is ontleend aan de provinciale weg N3 die langs deze wijken loopt en daarmee een passende geografische aanduiding is.

Patiënten kunnen worden verwezen voor de Specialistische GGZ en de generalistische Basis GGZ. Daarnaast geven we 1e lijn consultatie GGZ aan de Huisartsen en de Praktijkondersteuners GGZ in deze wijken. Door het geven van 1e lijn consultatie ontstaat er een goede samenwerking en afstemming met de huisartsen. Patiënten worden in een keer naar de juiste zorg verwezen en onnodige verwijzingen kunnen worden voorkomen. Ook wordt het behandelaanbod steeds afgestemd op de vraag. Door ons te richten op deze specifieke wijken is de vraag begrensd en is het mogelijk voldoende behandelaanbod te ontwikkelen. Daardoor kan de wachttijd kort zijn.

VERDER LEZEN Kwaliteit
Neem contact op Contact Psychiatrie N3
Noordhoevelaan 56
3319 CH Dordrecht
078 - 20 49 062
Neem contact op Contactformulier