OVER PSYCHIATRIE N3
Over Psychiatrie N3 Kwaliteit

Kwaliteit

Psychiatrie N3 is een door het ministerie van VWS toegelaten zorginstelling. De zorg wordt geleverd door goed opgeleide medewerkers en u mag ervan uitgaan dat de zorg van goede kwaliteit is. Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg publiceren een (goedgekeurd) kwaliteitsstatuut waarin ze verantwoorden hoe de kwaliteit georganiseerd en gewaarborgd wordt.

Wij streven ernaar de kwaliteit hoog te houden en de zorg af te stemmen op wat patiënten willen en nodig hebben. Bij start van de behandeling stellen we in overleg met u een behandelplan vast. We vragen tijdens de behandeling regelmatig naar uw tevredenheid. Het is ook belangrijk voor ons te horen als er dingen niet goed gaan of als u niet tevreden bent. U kunt dit het best bespreken met uw behandelaar om het probleem op te lossen. Als dit onvoldoende lukt kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris en is er een klachtenregeling.

Certificering

Psychiatrie N3 werkt toe naar ISO 9001 certificering van het kwaliteitssysteem eind 2020. Certificering kan worden aangevraagd als een zorginstelling een half jaar functioneert.

Privacy

Psychiatrie N3 vindt vertrouwelijk omgaan met uw informatie van groot belang en houdt zich hierbij aan de wettelijke regels. Meer hierover leest u in de privacyverklaring.

Neem contact op Contact Psychiatrie N3
Noordhoevelaan 56
3319 CH Dordrecht
078 - 20 49 062
Neem contact op Contactformulier