Consultatie

Psychiatrische 1e lijn consultatie

Vormen

 • Face to Face consult: Patiënt wordt eenmalig door psychiater gezien in de huisartsenpraktijk of bij Psychiatrie N3. Het consult wordt ingepland binnen twee werkdagen na aanmelding en binnen twee weken uitgevoerd.
 • Telefonisch consult: Telefonisch overleg huisarts en psychiater op gepland moment, bij voorkeur dezelfde dag, uiterlijk binnen twee werkdagen na aanmelding
 • Geschreven consult: Digitaal overleg huisarts en psychiater op moment dat het uitkomt, binnen twee werkdagen na aanmelding.

Doel: Versterken 1e lijn GGZ/POH GGZ

 • Medicatieadvies
 • Behandeladvies
 • Diagnostiek
 • Gerichte verwijzing

Niet geschikt voor

 • Second opinion/wilsbekwaamheid
 • Crisissituaties/verkorten wachttijd

Bekostiging

 • Valt onder de 1e lijn GGZ, geen kosten voor patiënt, ook geen eigen risico.
 • Valt onder TEC (triage, e-health en consultatie) gelden, geen extra kosten huisarts.
 •  Aanmelding, terugkoppeling, dossiervorming en declaratie wordt afgehandeld via Ksyos.

Aanmelding

 • In Ksyos, vanuit huisarts informatiesysteem/EPD of rechtstreeks.
Neem contact op Contact Psychiatrie N3
Noordhoevelaan 56
3319 CH Dordrecht
078 - 20 49 062
Neem contact op Contactformulier