Aanbod

Psychiatrie N3 is een kleine zorginstelling voor wijkgerichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen van 18 jaar en ouder (geen maximumleeftijd). Psychiatrie N3 werkt hiervoor samen met de huisartsen in de wijken Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg.

Geestelijke gezondheidszorg wordt onderverdeeld in 1e lijn GGZ, basis GGZ en specialistische GGZ. 1e lijn GGZ vindt plaats in de huisartsenpraktijk door de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ. Psychiatrie N3 levert een bijdrage aan de 1e lijn GGZ door consultatie: de huisarts of POH GGZ kan telefonisch of digitaal overleggen en advies vragen. Ook is het mogelijk dat iemand eenmalig door de psychiater wordt gezien om in te schatten wat de diagnose is, of medicatie zinvol is en bij complexere problemen welke (verwijzing voor) behandeling het beste past bij het probleem.

Als 1e lijn GGZ niet voldoende is, wordt u doorverwezen naar de Basis GGZ of de specialistische GGZ. De Basis GGZ is kortdurend, intake en behandeling worden door dezelfde behandelaar gedaan. Het gaat meestal om minder complexe problemen. 

De specialistische GGZ richt zich op ernstiger of meer complexe problemen. Psychiatrie N3 richt zich voor de Gespecialiseerde GGZ voor de volgende aandachtsgebieden:

  • Psychiatrische diagnostiek
  • Stemmingsstoornissen
  • Angststoornissen
  • Somatoforme stoornissen
  • ADHD
  • Trauma

Naast Psychiatrie N3 hebben we N3 Burn-out Coaching (www.N3burnoutcoaching.nl) opgericht voor coaching bij burn-out en andere werk- of organisatie-gerelateerde vragen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Neem contact op Contact Psychiatrie N3
Noordhoevelaan 56
3319 CH Dordrecht
078 - 20 49 062
Neem contact op Contactformulier